O Společnosti ISTM

ISTM International Shipping & Trucking Management GmbH je agentura pro řízení posádky, která umí zorganizovat veškeré požadavky na váš personál od A až do Z v podobě bezstarostného balíku správy. Snažíme se klientům a zaměstnancům v našich záznamech nabízet nejlepší možné podmínky v oblasti lodní přepravy a dopravy obecně. Náš přístup je charakterizován otevřeností, transparentností, spolehlivostí a osobním stykem s klienty a zaměstnanci s cílem poskytovat optimální služby pro naše sdílené zájmy. 

Spolupracujeme s řadou mezinárodních partnerů, abychom uspokojili poptávku po kvalifikovaném a motivovaném personálu pro vnitrostátní lodní přepravu a profesionálních řidičích nákladních vozidel, a rovněž jsme vytvořili rozsáhlou síť profesionálních námořníků a zkušených řidičů. 


V Německu vyžadují podnikatelé, kteří chtějí dočasně pracovat, povolení od Spolkové agentury práce (§ 1 AÜG). Zde naleznete povolení k dočasnému zaměstnání ISTM.


ISTM sídlí v lichtenštejnském Balzers. Provoz z této lokality má výhodu v podobě příznivých podmínek v oblasti sociálních služeb a zázemí (které patří mezi nejlepší na světě), státního důchodového programu, doplňkových důchodových programů a růstu penzí.

© ISTM 2018