Volná Místa

ISTM soustavně hledá personál pro následující volná místa: 
  •  na všechny pozice vnitrozemské lodní přepravy, od loďmistra přes vedoucího člena posádky a běžné členy posádky až po prvního důstojníka a kapitána
  •  pro různé typy lodí, jako jsou tankery přepravující chemikálie a nerosty, kontejnerové lodi, lodi přepravující textilní zboží a tlačná plavidla.

© ISTM 2018