Služby

Zajišťujeme a koordinujeme za vás kompletní proces náboru a výběru a nabízíme řadu specializovaných profesionálů, kteří mají vámi požadovanou kvalifikaci, a to od loďmistra přes vedoucího člena posádky, běžné členy posádky až po prvního důstojníka a kapitána. Spolupracujeme s vybranými mezinárodními partnery, abychom uspokojili vaše požadavky na členy posádky a přivedli k vám potencionální nové zaměstnance.

Když si vyberete zaměstnance, zařídíme veškeré aspekty upravené legislativou a nařízeními, otázku pojištění, správy personálu a administrativy, platů a sociálních příspěvků. Všichni zaměstnanci v našich záznamech mají krytí pojištěním pro případ nehody či nemoci a v případě nemoci pobírají 80 % své čisté mzdy. 

Ohledně dalších informací se na nás obraťte. Rádi vám odpovíme na veškeré vaše dotazy a nabídneme cenu pro vaše specifické požadavky.

edáte kvalifikovaný personál pro vnitrozemskou lodní dopravu či autodopravu? Kontaktujte nás!
KONTAKT

Lodní doprava

ISTM má ve svém portfoliu na starost několik lodí včetně tankerů, kontejnerových lodí, výletních lodí, člunů pro kapalné náklady, tlačných remorkérů, lodí pro přepravu chemikálií a lodí pro přepravu textilního zboží, zásobování palivem a pro pokrmové tuky. Poskytujeme zkušené profesionály pro všechny tyto disciplíny. Všichni jsou schopní pracovat jako „samostatní týmoví hráči“ a mají ty správné (sociální) dovednosti, jazykové schopnosti a odborné zkušenosti pro dosažení vašich obchodních cílů.    

Silniční přeprava

Pokud naléhavě potřebujete zkušené a flexibilní řidiče, ISTM vám může rychle poskytnout výběrový seznam vhodných kandidátů na základě vašich preferovaných podmínek a cen. Po vyhovění vašemu neodkladnému požadavku s vámi následně prodiskutujeme, jak můžeme rychle a adekvátně nabídnout vhodného kandidáta pro rozšíření možností přepravy vaší organizace.

© ISTM 2018